Pauselock: Retentiemode is Ankeren van een state
Geplaatst door orthokin op October 05 2008 19:42:37
Bij ons kinesiologisch testen kunnen we gebruik maken van de Pause Lock of Retentiemode. Het is mijn overtuiging dat dit een NLP-methode evenaart, genaamd: Ankeren van een State.


Uitgebreid Nieuws
Bij ons kinesiologisch testen kunnen we gebruik maken van de Pause Lock of Retentiemode. Het is mijn overtuiging dat dit een NLP-methode evenaart, genaamd: Ankeren van een state.

Een State -- Met een "State" wordt een intense mentaal-emotionele beleving bedoeld, die we inprenten en vervolgens naar believe kunnen oproepen. Voorbeeld: denk aan dat ene bekende deuntje. Ja, dat deuntje. Wanneer was dat? Welke ingeprente indrukken herervaar je nu? Met wie was je? Wat rook je? Wat zag je? ... het deuntje is je anker - je ingang - voor het herbeleven van die ene specifieke ervaring.

Ankeren -- Ankeren is het plaatsen van een anker. Dat mag duidelijk zijn. Activeren van dit anker roept dan (on)gewild die bepaalde herinnering(en) op. In voorgaand voorbeeld is dat het horen van dat deuntje. Wacht er is meer! Je kunt een anker maken in alle varianten van modaliteiten (horen, zien, ruiken, voelen, proeven, emotie, denken, bewegen) Dus ook in aanraken (voelen).

Pauselock (retentiemode) -- Bij ons kinesiologisch testen kunnen we gebruik maken van de Pauselock of Retentiemode. Een methode waarbij we een anker maken door gebruik te maken van de spiertest in beweging (of niet). Voorbeeld: We gaan uit van een sterke spiertest. Je vraagt, "denk aan die ene keer ...". En test. (TOTE) Het is mijn ervaring dat de ene keer het ledemaat (arm/been) "sterk" test en de andere keer "zwak" test == een indicatieverandering. En de voorlopige verklaring voor dit fenomeen is dat de emotie-denk impuls in de eerste situatie zwak is en de tweede groot.

Kneeze -- Een "kneeze" is een term van Michael Breen als hij praat over het ankeren van een emotie-gedachte door het aanraken van een knie. Een goed ankeren veroorzaakt bij de persoon een automatisch herbeleven van die emotie-gedachte.

Ankeren is Pauselock -- Nu is een pauselock (retentiemode) pas volledig als je de emotie-gedachte verankerd hebt. Op zich is de spiertest een anker, maar voor verder gebruik is het gewenst dit vast te leggen in een aanraken van het lichaam, bijvoorbeeld de schouder of de voornoemde knie. Een heractivering door aanraking van de schouder zou dan een indicatieverandering moeten oproepen. En dan is Ankeren gelijk aan de Pauselock.

Gebruik deze aanwijzingen en laat het een aanvulling zijn op je testen!